home KogerKerk De Ontmoeting PG Wormer PG Westzaan PG Wormerveer PG Assendelft PG Krommenie

Voor de juiste locaties,
zie Kerken/Gemeenten


Het doel van dit onafhankelijk platform is om de activiteiten van kerken en gemeenten in de Zaanstreek onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

De informatie die u op deze website kunt vinden, is verkregen van de betreffende kerken en gemeenten. De informatie is dan ook onder voorbehoud, dat wij de juiste (en laatste) informatie hebben ontvangen.

Heeft u nog opmerkingen of goed bedoelde kritiek, laat het ons weten.

Welkom

Welkom bij de activiteiten

Op deze website staan de activiteiten die worden georganiseerd door diverse kerkelijke gemeentes in de Zaanstreek. De meeste van deze kerkelijke gemeentes werken samen in 'Ring Zaanstreek'. Los van Ring Zaanstreek kunnen ook andere kerkelijke gemeentes informatie aanleveren.


De bijeenkomsten zijn, tenzij anders vermeld, gratis toegankelijk. U bent van harte uitgenodigd om de activiteiten te komen bezoeken en hieraan mee te doen.

Vertrouwenspersoon

Veilige Kerk, vertrouwenspersonen gezocht

De Ring van Zaanse PKN-kerken gewerkt aan een gezamenlijk beleid rond het thema "Veilige Kerk". In dat kader is het de bedoeling om gezamenlijk enkele vertrouwenspersonen aan te stellen. De werkgroep Veilige Kerk is nu zover dat kan worden begonnen met het werven van deze vertrouwenspersonen.

vervolg tekst


PKN Zaanstreek is een onafhankelijk platform ter ondersteuning van de activiteiten
door de kerken en gemeenten in de Zaanstreek. De meeste kerken werken samen in de 'Ring Zaanstreek'. Gegeven informatie onder voorbehoud.