home KogerKerk De Ontmoeting PG Wormer PG Westzaan PG Wormerveer PG Assendelft PG Krommenie

Voor de juiste locaties,
zie Kerken/Gemeenten


Het doel van dit onafhankelijk platform is om de activiteiten van kerken en gemeenten in de Zaanstreek onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

De informatie die u op deze website kunt vinden, is verkregen van de betreffende kerken en gemeenten. De informatie is dan ook onder voorbehoud, dat wij de juiste (en laatste) informatie hebben ontvangen.

Heeft u nog opmerkingen of goed bedoelde kritiek, laat het ons weten.

PKNdienst

De 'Zaanse Spirit'

Het is inmiddels een traditie: de Zaanse Spirit, de gemeenschappelijke dienst van de alle protestantse (PKN) gemeenten in de Zaanstreek op de zondag na Pinksteren (zondag Trinitatis). Dit jaar is er ook een meezing cantorij. Hier is iedereen voor uitgenodigd. De repetities zijn op 15 en 22 mei.

vervolg tekst

PKNdienst

Cantorij voor de 'Zaanse Spirit'

Een gemeenschappelijke dienst met een gemeenschappelijke cantorij. Iedereen kan dus in deze cantorij meezingen. De repetities zijn op 15 en 22 mei in de Grote Kerk van Oostzaan.

vervolg tekst

taize

Taizévering in de Noorderkerk

Taizé: Zingen, Bidden, Bijbel-lezen en Stilte. De Stilte staat daarbij centraal. In de stilte is er ruimte om tot je zelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. De vieringen plaats op de tweede zondag van de maand.

vervolg tekst

Leeskring

Leesgroep rond het boek 'Muystagogie'

Op de eerste donderdagmiddag van de maand wordt door de leesgroep gesproken naar aanleiding van het boek 'mustagogie'.Welk beeld van God hebben wij? Daar denken mensen verschillend over. Ook vroege kerkvaders dachten al na over die vraag.

vervolg tekst

Cursus vieren

Laagdrempelige cursus 'Vieren'

Voor wie nieuwsgierig is naar de grote vragen van het leven en het christelijke geloof, is er de laagdrempelige cursus 'Vieren'.
Op donderdag 11 apirl hebben wij het over Hemelvaartsdag.
Op 25 april staat 'Pinksteren' centraal.

vervolg tekst


PKN Zaanstreek is een onafhankelijk platform ter ondersteuning van de activiteiten
door de kerken en gemeenten in de Zaanstreek. De meeste kerken werken samen in de 'Ring Zaanstreek'. Gegeven informatie onder voorbehoud.